„Obywatelskie Punkty Doradztwa Prawnego - rozwój edukacji w Gminie Pińczów”
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

TURA WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH

W dniach 20 i 21 maja 2011 r o godz. 16.00 w Klubie Wolna Strefa w Podłężu odbyła się I tura warsztatów "Prawne aspekty podejmowania działalności gospodarczej" w ramach projektu "Obywatelskie Punkty Doradztwa Prawnego-rozwój edukacji w gminie Pińczow" współfinansowanego ze środków EFSu.

Więcej...

Warsztaty szkoleniowe kierowane są do osób zainteresowanych zdobyciem umiejętności w zakresie utworzenia i prowadzenia działalności gospodarczej (procedura rejestracyjna, rozliczenia z US, wybór formy opodatkowania, podatek od towarów i usług VAT, księgowość firmy, wybrane elementy prawa pracy (umowy, zatrudnianie pracowników). Szkolenie przeprowadzone przez radcę prawnego - Pana Krzysztofa Falanę.PROGRAM I TURY WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH w dniach  20 , 21 maja 2011 r:
16.00 - 18.00   Przeprowadzenie szkolenia
18.30 - 19.00   Przerwa na catering
19.30 – 21.00   Kontynuacja szkolenia
21.00   Zakończenie I tury szkolenia

Kolejne spotkania w ramach szkolenia w dniach 25 maja i 1 czerwca b.r. w tych samych godzinach w Klubie Wolna Strefa w Przededworzu.

Warsztaty będą prowadzone w grupach 5-cioosobowych w III turach (m-c maj, czerwiec, lipiec 2011). Dla jednej grupy przewidzianych 8 godzin warsztatów.

Szczegółowych informacji udziela Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie", 25-711 Kielce, ul. Karczówkowska 36, numer telefonu 041 366 94 04 (p.Agnieszka Kowalczyk)

 

 

 

Warszaty

Od m-ca kwietnia 2011 r rozpoczynamy nabór otwarty na bezpłatne szkolenia realizowane w ramach projektu „Obywatelskie Punkty Doradztwa Prawnego- rozwój edukacji w Gminie Pińczów”. Rekrutacja potrwa do czasu zakwalifikowania się wymaganej liczby uczestników. Warunkiem udziału jest złożenie kompletu dokumentów zgłoszeniowych w Biurze Projektu, przy ul. Karczówkowskiej 36 - w siedzibie Stowarzyszenia Nadzieja Rodzinie, bądź w Klubach Wolna Strefa w Podłężu w gminie Pińczów. Beneficjentami mogą być osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub innych umów cywilno-prawnych, jak również osoby nieaktywne zawodowo, bezrobotni, bądź rolnicy.

Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z uczestnictwem w warsztatch. Każda osoba na zakończenie otrzyma certyfikat ukończenia warsztatów.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty.

Warunki udziału
Beneficjentami warsztatów mogą być osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub innych  umów cywilno-prawnych, jak również osoby nieaktywne zawodowo (nie pracujące, nie zarejestrowane w Urzędzie Pracy), bezrobotni zarejestrowani w Urzędzie Pracy, bądź rolnicy, zameldowani na terenie gminy Pińczów.

Jedynym warunkiem udziału jest złożenie kompletu dokumentów zgłoszeniowych w Biurze Projektu, ul. Karczówkowska 36, bądź w Klubie Wolna Strefa w Podłęży gmina Pińczów.


Na komplet dokumentów składa się:

  1. Deklaracja uczestnictwa w projekcie
  2. Kserokopia dowodu osobistego (Warsztaty)

O zakwalifikowaniu się do udziału decyduje kolejność zgłoszeń.
Deklaracja uczestnictwa w projekcie dostępne w zakładce „dokumenty do pobrania”.

Wszelkie informacje można uzyskać u kierownika projektu – Agnieszka Kowalczyk, tel. 041 366 94 04.

1. Warsztaty „Prawne aspekty podejmowania działalności gospodarczej” Więcej...

Warsztaty mające na celu podniesienie umiejętności w obszarze podejmowania pozarolniczej działalności gospodarczej. Zakres tematyczny: -procedura rejestracyjna, -rozliczenia z US, wybór formy opodatkowania, -podatek od towarów i usług VAT, -księgowość firmy, -wybrane elementy prawa pracy (umowy, zatrudnianie pracowników).
Szkolenie polecane jest dla osób, które chcą podnieść swoją wiedzę z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej, lub same planują otworzyć własną działalność gospodarczą.