„Obywatelskie Punkty Doradztwa Prawnego - rozwój edukacji w Gminie Pińczów”
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

IDEA PROJEKTU

 

Ideą a zarazem celem projektu było stworzenie dla mieszkańców Gminy Pińczów Obywatelskich Punktów Doradztwa Prawnego , gdzie będą mieli możliwość uzyskania pomocy w prostych czynnościach prawnych. Główne zadanie OPDP to przybliżenie wiedzy na temat: -Urzędów w Województwie, spraw którymi się zajmują z naciskiem na dziedzinę sądownictwa, -Praw i obowiązków związanych z wykonywaniem czynności prawnych, -Działalności Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, -Przybliżenia podstawowych instytucji prawnych z zakresu prawa rolnego jak scalenie, wymiana, dziedziczenie, grupy producenckie, ubezpieczenie upraw itp. -Wskazówki dot. wypełniania najczęściej spotykanych wniosków, pozwów, zażaleń, -Zakres kompetencji centralnych urzędów państwowych, -Prawa i wolności konstytucyjne.


Ideą projektu jest ponadto zwiększenie poziomu edukacji wśród mieszkańców Gminy Pińczów z zakresu wiedzy prawniczej przydatnej w życiu codziennym. Dodatkowo projekt przyczyni się do -zwiększenia świadomości z zakresu znaczenia edukacji i wykształcenia dla życia zawodowego i społecznego, -zmniejszenia różnic w obszarze edukacji w stosunku do obszarów miejskich, -rozwoju usług edukacyjnych na terenie gminy Pińczów, -podniesienia poziomu umiejętności przydatnych poza rolnictwem u mieszkańców gminy.