„Obywatelskie Punkty Doradztwa Prawnego - rozwój edukacji w Gminie Pińczów”
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Działania podejmowane w projekcie to:

 

  • Stworzenie Obywatelskich Punktów Doradztwa Prawnego (OPDP), w których nieodpłatnie będą mogli skorzystać z poradnictwa prawnego mieszkańcy gminy Pińczów. Dyżury prawnicze 2 razy w tygodniu po 2 godziny w Klubach Wolna Strefa w Podłęży i  w Urzędzie Gminy Pińczów
  • Przeprowadzenie Warsztatów „Prawne aspekty podejmowania działalności gospodarczej”. Zostaną przeprowadzone  trzy cykle warsztatów po 8 godzin szkoleniowych w grupach nie przekraczających 5 osób-mała liczebność grupy ma zapewnić indywidualne podejście do beneficjentów. Spotkania będą miały na celu podniesienie umiejętności w obszarze podejmowania pozarolniczej działalności gospodarczej. Zakres tematyczny: -procedura rejestracyjna, - rozliczenia z US, wybór formy opodatkowania, -podatek od towarów i usług VAT, -księgowość firmy, wybrane elementy prawa pracy (umowy, zatrudnianie pracowników).