„Obywatelskie Punkty Doradztwa Prawnego - rozwój edukacji w Gminie Pińczów”
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Opublikowano: 15.07.2011

Dyżury prawnicze

Informujemy , iż od 18.07.2011roku  dodatkowo dyżury  prawnicze będą udzielane ul. Klasztorna 28 , 28-400  Pińczów , w lokalu należącym do Zgromadzenia Zakonnego Ojców Franciszkanów:

  • Poniedziałek  17.00 do 19.00
  • Czwartek 17.00 do 19.00


Dyżury prawnicze  w lokalu U.M.iG. ul.7 Źródeł 8 , 28-400 Pińczów

  • Wtorek 13.00 do 15.00


Klub „Wolna Strefa” Podłęże 95, 28-400 Pińczów(budynek OSP)

  • Poniedziałki 17.00 do 19.00