„Obywatelskie Punkty Doradztwa Prawnego - rozwój edukacji w Gminie Pińczów”
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Opublikowano: 22.06.2011

Dyżury prawnicze

Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie informuje, że w ramach projektu od 01 kwietnia 2011 r do 30 września 2011 r w Klubie Wolna Strefa w Podłężu gm.Pińczów oraz lokalu Urzędu Miasta i Gminy Pińczów ul.7Żródeł 8  będą prowadzone dyżury prawnicze.

 

Dyżury będą realizowane w dniach:

-Klub Wolna Strefa w Podłężu

-wtorek             17.00-19.00

 

- lokal urzędu  Miasta i Gminy Pińczów, ul. 7Żródeł  8

-poniedziałek    17.00 – 19.00

-wtorek             13.00 – 15.00

-czwartek          17.00 – 19.00

 

O zmianach godzin dyżurów  w okresie wakacyjnym będziemy informować na bieżąco.

 

 

Mieszkańcy gminy Pińczów mogą skorzystać nieodpłatnie z poradnictwa prawnego.
Warunkiem uzyskania wsparcia jest wypełnienie deklaracji przystąpienia do projektu dostępnej w miejscu, w którym udzielane będzie doradztwo.