„Obywatelskie Punkty Doradztwa Prawnego - rozwój edukacji w Gminie Pińczów”
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Opublikowano: 22.06.2011

II TURA WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH

W dniach 29- 30 czerwca  b.r w Podłężu odbędzie się II Tura Warsztatów Szkoleniowych "Prawne aspekty podejmowania działalności gospodarczej". W warsztatach weżmie udział 5 osób - mieszkańców gminy Pińczów.