„Obywatelskie Punkty Doradztwa Prawnego - rozwój edukacji w Gminie Pińczów”
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Opublikowano: 27.09.2011

III TURA WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH

W dniach 29 i 30 września 2011 r o godz. 16.00 w Klubie Wolna Strefa w Podłężu odbędzie się III tura warsztatów "Prawne aspekty podejmowania działalności gospodarczej" w ramach projektu "Obywatelskie Punkty Doradztwa Prawnego-rozwój edukacji w gminie Pińczow" współfinansowanego ze środków EFSu.

Warsztaty szkoleniowe kierowane są do osób zainteresowanych zdobyciem umiejętności w zakresie utworzenia i prowadzenia działalności gospodarczej (procedura rejestracyjna, rozliczenia z US, wybór formy opodatkowania, podatek od towarów i usług VAT, księgowość firmy, wybrane elementy prawa pracy (umowy, zatrudnianie pracowników). Szkolenie przeprowadzone przez radcę prawnego - Pana Krzysztofa Falanę.PROGRAM I TURY WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH w dniach  29 , 30 września 2011 r:
16.00 - 17.30   Przeprowadzenie szkolenia
18.00 - 18.30   Przerwa na catering
18.30 – 20.00   Kontynuacja szkolenia
20.00   Zakończenie III tury szkolenia


Szczegółowych informacji udziela Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie", 25-711 Kielce, ul. Karczówkowska 36, numer telefonu 041 366 94 04 (p.Agnieszka Kowalczyk)