„Obywatelskie Punkty Doradztwa Prawnego - rozwój edukacji w Gminie Pińczów”
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Opublikowano: 16.03.2011

Dyżury prawnicze

Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie informuje, że w ramach projektu od 01 kwietnia 2011 r do 30 września 2011 r w Klubie Wolna Strefa w Podłężu oraz w Urzędzie Gminy Pińczów  będą prowadzone dyżury prawnicze. Dyżury będą realizowane w dniach:

 

Mieszkańcy gminy Pińczów będą mogli skorzystać nieodpłatnie z poradnictwa prawnego. Warunkiem uzyskania wsparcia jest :

  1. Wypełnienie deklaracji uczestnictwa