„Obywatelskie Punkty Doradztwa Prawnego - rozwój edukacji w Gminie Pińczów”
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Tytuł projektu

„Obywatelskie Punkty Doradztwa Prawnego- rozwój edukacji w Gminie Pińczów”

 

Źródło finansowania

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Okres realizacji projektu

Projekt realizowany jest od marca 2011 do września 2011

 

Projekt realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wsparcia Obywatelskiego „Jacy-Tacy”.


Szczegółowe informacje

Agnieszka Kowalczyk
Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie"
tel. 041/ 366 94 04
e-mail: a.kowalczyk@nadziejarodzinie.org.pl
nadziejarodzinie.org.pl